Čo je SSL certifikát? - identitydesign.sk

Čo je SSL certifikát?

Čo je SSL certifikát?

SSL certifikát je dôležitým nástrojom pre zabezpečenie online komunikácie a transakcií. Táto technológia sa používa na šifrovanie dát medzi webovým prehliadačom a serverom, čo znamená, že akúkoľvek informáciu, ktorú zadáte na webovú stránku s SSL certifikátom, je chránená pred neoprávneným prístupom.

Ako funguje SSL certifikát?

SSL certifikát sa skladá z verejného a súkromného kľúča. Verejný kľúč sa používa na šifrovanie dát pred odoslaním na server a súkromný kľúč sa používa na dešifrovanie dát po prijatí na serveri. Tým sa zabezpečuje, že iba server môže dešifrovať dáta a len klient, ktorý ich poslal, môže ich zašifrovať.

Typy SSL certifikátov

Existuje niekoľko typov SSL certifikátov, ako napríklad:

  • Domain Validation (DV) – Certifikát sa vydáva na základe overenia vlastníctva domény.
  • Organizational Validation (OV) – Certifikát sa vydáva po overení organizácie a kontaktných údajov.
  • Extended Validation (EV) – Certifikát sa vydáva po dôkladnom overení organizácie, kontaktných údajov a skutočnosti, že organizácia vlastní doménu.

Všimnite si, že webové stránky s SSL certifikátom sa zobrazujú v prehliadači s „https“ a ikonou zeleného zámku.

Prečo je dôležité mať SSL certifikát?

Aby bol váš web dôveryhodný a bezpečný pre návštevníkov, je dôležité mať platný SSL certifikát. Používanie SSL certifikátu poskytuje dôležitú ochranu pre vašich návštevníkov.

V nasledujúcom článku článku sa dozviete ako nainštalovať SSL certifikát.

  • Viac článkov na podobnú tému nájdete na našom Blogu.

Článok vytvorilo Identity Design Studio.

 

Identity Design

© Stránku vytvorilo Identity Design Studio 2023