Symetria a asymetria vo webdizajne - identitydesign.sk

Symetria a asymetria vo webdizajne

Symetria a asymetria
vo webdizajne

Symetria a asymetria sú dva základné prvky, ktoré sa používajú v dizajne webových stránok. Symetria sa používa na vytvorenie vyváženého, harmónieplného a zrozumiteľného dizajnu. Na druhej strane, asymetria sa používa na vytvorenie zaujímavých a originálnych dizajnov, ktoré pritiahnu pozornosť návštevníkov.

Symetrický dizajn je založený na rovnováhe a vyváženosti. V tomto type dizajnu sú prvky umiestnené rovnomerne na stránke a súvisia súmerným spôsobom. Vďaka tomu môže mať návštevník pocit, že stránka je harmonická a zrozumiteľná. Symetria môže byť vertikálna alebo horizontálna a môže byť použitá na rôzne prvky stránky, ako sú napríklad text, obrázky, grafy a iné.

Asymetrický dizajn na druhej strane využíva rôzne prvky, ktoré nie sú rovnomerne rozmiestnené na stránke. Tento typ dizajnu môže byť často použitý na tvorbu zaujímavých a kreatívnych webstránok. Asymetria môže byť použitá na rôzne prvky stránky, ako sú napríklad obrázky, texty, farby a iné.

Výber medzi symetriou a asymetriou by mal byť založený na cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť. Symetrický dizajn môže byť vhodnejší pre stránky, ktoré majú poskytovať informácie a ktoré majú byť jednoduché na prehliadanie. Asymetrický dizajn môže byť vhodnejší pre stránky, ktoré majú byť zaujímavé a neobvyklé.

Symetria a asymetria sú dva kľúčové prvky, ktoré majú vplyv na vizuálny dizajn webových stránok. Symetria vytvára vyvážené a harmónické prostredie, zatiaľ čo asymetria môže prilákať pozornosť a vytvoriť originálny a neobvyklý dizajn. Pri výbere medzi symetriou a asymetriou by sme mali zvážiť cieľovú skupinu a ciele stránky. Správny výber a použitie týchto prvkov môže pomôcť vytvoriť efektívnu a atraktívnu webovú stránku.

Príklady asymetrickejho webdizajnu:

  1. Stránka Clio Snacks https://www.cliosnacks.com/

Táto stránka používa asymetrický dizajn s rôznymi tvarmi a veľkosťami blokov textu a obrázkov. Zaujímavosťou je, že tieto bloky sú umiestnené na obidvoch stranách stránky, pričom väčšina informácií sa nachádza na ľavej strane. To vytvára zaujímavý a neobvyklý vizuálny efekt.

  1. Stránka ETQ Amsterdam https://www.etq-amsterdam.com/

Táto stránka používa asymetrický dizajn s použitím jednoduchých geometrických tvarov a prelínajúcich sa línií, ktoré spôsobujú dojem hĺbky a pohybu. Jej minimalistický a moderný dizajn využíva asymetriu na to, aby prilákal pozornosť návštevníkov a zdôraznil jednotlivé prvky stránky.

Príklady symetrického webdizajnu:

  1. Stránka Apple https://www.apple.com/

Táto stránka je založená na symetrii, kde sa prvky nachádzajú rovnomerne a súmerne na stránke. Stránka je rozdelená na jednotlivé bloky s rovnakou veľkosťou, ktoré majú rovnakú pozíciu na stránke. Celkový efekt je veľmi vyvážený a harmónický.

  1. Stránka Amazon https://www.amazon.com/

Stránka Amazon je tiež založená na symetrii, pričom je rozdelená na bloky s rovnakou veľkosťou, ktoré sú umiestnené rovnomerne na stránke. Stránka má prehľadný dizajn s jasným zameraním na funkčnosť a použiteľnosť.

Tieto príklady ukazujú, ako sa symetria a asymetria môžu použiť v rôznych webových stránkach. Záleží na cieľoch a zámere dizajnéra, ktorý by mal vybrať ten správny prvok, aby dosiahol požadovaný efekt.

Môžeme kombinovať symetriu a asymetriu?

Áno, kombinácia symetrie a asymetrie môže byť veľmi účinným spôsobom, ako vytvoriť zaujímavý a vizuálne príjemný webdizajn. Dizajnéri môžu využívať symetriu na usporiadanie prvokov, aby vytvorili vyvážený a harmónický efekt, a asymetriu na to, aby vytvorili zaujímavé a neobvyklé rozloženie prvokov, ktoré zaujme pozornosť návštevníkov.

Kombinácia symetrie a asymetrie môže byť veľmi účinná pri vytváraní vizuálne zaujímavých stránok, kde sa prvky nachádzajú v rovnováhe a zároveň sú rozmiestnené tak, aby vytvárali určitý dojem alebo pocit. Dizajnéri môžu využívať symetriu a asymetriu na to, aby zdôraznili určité prvky stránky alebo aby vytvorili určitý nápad, ktorý sa líši od bežného dizajnu.

V zásade, kombinácia symetrie a asymetrie je veľmi užitočný nástroj pre dizajnérov pri tvorbe webstránok, pretože umožňuje dosiahnuť vizuálne pútavý dizajn, ktorý je zároveň funkčný a použiteľný pre návštevníkov.

Jedným z príkladov webovej stránky, ktorá kombinuje symetriu a asymetriu v jej dizajne, je stránka MUJI.

Stránka MUJI, ktorá predáva minimalistické a funkčné produkty, využíva symetriu na usporiadanie niektorých blokov obsahu, ale zároveň používa asymetriu na zdôraznenie určitých prvkov.

Na prvej stránke stránky MUJI sú umiestnené niektoré bloky obsahu, ktoré majú symetrické usporiadanie, ako napríklad zoznamy produktov a obrázky. Na druhej strane, na hornej časti stránky, kde sa nachádza navigačný panel, je použitá asymetria. Tento panel má nepravidelný tvar a je umiestnený asymetricky, aby upútal pozornosť návštevníkov.

Okrem toho, stránka MUJI využíva asymetriu pri vytváraní detailov na stránke, ako sú napríklad rôzne farebné bloky a štruktúry textu, ktoré pridávajú na zaujímavosti a estetike.

Celkový efekt je vyvážený a zároveň zaujímavý. Kombinácia symetrie a asymetrie je použitá na to, aby vytvorila unikátny a zaujímavý dizajn, ktorý zároveň plní svoj účel a umožňuje návštevníkom navigovať a nakupovať na stránke MUJI.

Symetria a asymetria majú veľký vplyv na to, ako návštevníci vnímajú webové stránky. Symetrický dizajn môže byť veľmi ukludňujúci a harmonický, zatiaľ čo asymetrický dizajn môže byť zaujímavý a neobvyklý. Výber jedného alebo druhého dizajnového prvku môže závisieť na účele stránky a typu obsahu, ktorý sa na stránke nachádza.

Návštevníci stránok môžu vnímať symetrický dizajn ako spoľahlivý, profesionálny a dôveryhodný. Symetria môže pomôcť vytvoriť pocit stability a vyváženosti, čo môže byť dôležité pre webové stránky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie informácií alebo predaja produktov a služieb.

Na druhej strane, asymetrický dizajn môže vytvoriť pocit originality a kreativity, čo môže byť dôležité pre stránky, ktoré sa zameriavajú na kreatívne alebo umelecké obsahy. Asymetrický dizajn môže tiež pomôcť vytvoriť vizuálnu hierarchiu, ktorá zaujme pozornosť návštevníkov a pomôže im navigovať po stránke.

Celkovo povedané, správne použitie symetrie a asymetrie môže mať významný vplyv na to, ako návštevníci vnímajú webové stránky. Dizajnéri by mali vždy brať do úvahy účel a typ obsahu stránky, aby zvolili vhodnú kombináciu symetrie a asymetrie, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám stránky a jej návštevníkov.

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára na našej stránke alebo telefonicky. 

Viac článkov na podobnú tému nájdete na našom Blogu.

Článok vytvorilo Identity Design Studio.

© Stránku vytvorilo Identity Design Studio 2023